Чеська агенція розвитку є державною організацією, що підпорядковується Міністерству закордонних справ Чеської Республіки.

Цілі Чеської агенції розвитку:

У 2017 році Сумський НАУ став партнером проєкту «Посилення спроможності СНАУ та СумДУ у сфері якісної освіти та досліджень», спільно з Сумський державним університетом, Чеським університетом природничих наук (м. Прага) та за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку.

Крім того, в 2015 році СНАУ став партнером проєкту «Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ», що впроваджується Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку.

Наступним етапом співпраці стала реалізація спільного проєкту Чеського університету природничих наук м. Прага та Сумського НАУ, Сумського ДУ, Білоцерківського НАУ «Підтримка здатностей молодих співробітників університетів у сфері освіти, досліджень та науки в Україні» (2019 р.).

В 2019 році також розпочався спільний проєкт Чеського університету природничих наук м. Прага та Сумського ДУ, Сумського НАУ, Білоцерківського НАУ, Харківського НАУ та Дніпровського ДАЕУ під назвою «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України» (реалізується до 2020 року).

Влітку 2020 року розпочався дворічний спільний проєкт Чеського університету природничих наук м. Прага та СНАУ, СумДУ, БТНАУ, ХНАУ та Дніпровського ДАЕУ під назвою «Платформа AgriSciences для посилення науки у вищих навчальних закладах України». Строки реалізації 2020-2021 рр.

Більше корисної інформації за посиланнями:

Офіційний сайт Чеської агенції розвитку: http://www.czechaid.cz/en/ 
Офіційний сайт Чеського університету природничих наук (м. Прага): https://www.czu.cz/en/