закордонна практика - це твоя можливість

Перейти від теорії до практики

Підвищити мовну та культурну компетенції

Поглибити комунікативні навички

Фахово зрости

Здобути нові контакти

Працевлаштуватися у провідних компаніях

Щорічно з 1 вересня відділ міжнародних зв’язків приймає документи для проходження закордонної практики та стажування. Підготовку до проходження закордонного стажування варто починати вже з перших днів навчання у СНАУ.

Метою практики є сприяння інтеграції національної аграрної освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань студентів та вивчення практичного досвіду ведення сільського господарства в країнах з розвиненим аграрним сектором економіки; оволодіння студентами передовими технологіями вирощування, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції; вивчення досвіду застосування сучасної техніки та набуття практичних навичок роботи.

Порядок участі студентів у програмах практики за кордоном регламентується Положенням про проведення практики студентів аграрних вищих навчальних закладів України за кордоном затвердженого наказом № 264 Міністерства аграрної політики України від 15.06.2005 р., та відповідним Положенням про проведення практики студентів Сумського національного аграрного університету, затвердженим ректором СНАУ.

нас обирають тому що

більше 20 років досвіду

СНАУ успішно представлений на міжнародній арені

більше 40 країн-партнерів

з якими ми плідно співпрацюємо

більше 500 місць практики

на яких студенти мають змогу здобути практичний досвід

більше 10 000 студентів

які успішно пройшли практику закордоном

Повний супровід

від підписання договору до повернення на Україну

Найрізноманітніший вибір країн

алгоритм співпраці з нами

Пройди співбесіду

Подай документи на візу

Узгодь терміни та тривалість програми

Успішно пройди практику

Отримай завдання для практики на факультеті

Повернися вчасно та подай звіт про практику

алгоритм співпраці з нами

Отримай завдання для практики на факультеті

Узгодь терміни та тривалість програми

Пройди співбесіду

Подай документи на візу

Успішно пройди практику

Повернися вчасно та подай звіт про практику