Участь у програмах міжнародної академічної мобільності – це унікальна можливість навчатися, викладати, проходити стажування чи проводити наукові дослідження в іншому навчальному закладі вищої освіти на території України та в інших країнах, без відрахування чи звільнення з основного місця роботи та / або навчання.

Порядок реалізації права студентів, аспірантів та викладачів на участь у програмах академічної мобільності регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» та Положенням про реалізацію права студентів Сумського національного аграрного університету на академічну мобільність, затвердженого Вченою радою Університету (протокол № 7 від 25.01. 2016 року).Переваги участі у програмах академічної мобільності:

  • залучення до кращих міжнародних практик та отримання унікального досвіду;
  • підвищення конкурентоспроможності на ринку праці ;
  • ознайомлення з методиками викладання та специфікою навчального процесу в іноземних закладах вищої освіти;
  • можливості проведення міжкультурного та професійного діалогів;
  • удосконалення мовних компетенцій;
  • розширення професійного та особистого кругозору.

За консультацією щодо участі у програмах звертайтесь до відділу міжнародних зв’язків СНАУ, а також на ці сторінки Facebook та Instagram.