Як отримати запрошення на навчання?

Для отримання запрошення абітурієнт повинен надіслати на поштову скриньку Центру по роботі з іноземними студентами snauinterstud@gmail.com скановані копії:

1) паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

2) документа та додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, або академічної довідки, виданої іноземним/українським закладом освіти (перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу)

3) письмової згоди на обробку персональних даних (зразок за посиланням).

Вивчення відповідності документів іноземця встановленим закладом освіти вимогам щодо прийому на навчання за обраною ним освітньою (освітньо-професійною чи освітньо-науковою) програмою здійснюється відбірковою комісією Університету.

Університет направляє оригінал зареєстрованого в електронному журналі запрошення іноземцю або уповноваженій ним особі для оформлення в’їзду іноземця в Україну з метою навчання.