Восени 2015 року Сумський НАУ став партнером проекту «Підтримка гармонізації запровадження Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі Сумського НАУ», що впроваджується Чеським університетом природничих наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку. Проект розрахований на 2015-2016 рр. та носить дослідницько-прикладний характер.

Мета проекту: підтримка демократизації системи управління ВУЗу через обмін ноу-хау в галузі якості освіти, а також підтримка міжнародного співробітництва між Чеським УПН та СНАУ.

3-7.12.2015 р. відбувся візит до СНАУ голови сенату Чеського УПН (2010-2014 рр.), заступника декана з міжнародної діяльності інженерного-технічного факультету пана проф. Давіда Херака. Під час візиту відбулася зустріч з керівництвом та науковцями СНАУ, презентація проекту та обговорення подальших перспектив співпраці в рамках проекту. Пан Херак відвідав факультети університету, особливо зосередивши увагу на обговоренні перспектив співробітництва у науково-дослідній сфері саме з інженерно-технологічним факультетом. Англомовних викладачів СНАУ було запрошено до спільних публікацій зі своїми чеськими колегами в наукових журналах ВУЗу.

6-10.12.2015 р. Сумський НАУ відвідала делегація від ЧУПН на чолі з координатором проекту пані доктором Яною Мазанцовою, заступником декана з розвитку факультету тропічних аграрних наук ЧУПН. Так, для викладачів та адміністрації СНАУ було проведено інформаційні семінари щодо практичних засад забезпечення якості освіти в рамках Болонського процесу, а також щодо досвіду впровадження принципів Болонської системи в ЄС, зокрема в Чеському УПН. Учасники семінару отримали сертифікати.

Для студентів Сумського НАУ було проведено семінар з метою обміну досвідом демократизації процесу управління ВУЗом та особливостей функціонування студентського самоврядування Чехії паном Гинеком Рубіком, аспірантом, представником студентства у сенаті ЧУПН, головою студентської палати в Комітеті професійної освіти Чеської Республіки,

Були проведені робочі зустрічі з керівництвом університету паном Яном Бєсєдою, доктором, членом делегації, науковим співробітником Центру досліджень вищої освіти Чеської Республіки, експертом з Болонського процесу провів. В рамках зустрічей було обговорено вдосконалення певного елементу системи менеджменту якості освіти на вибір адміністрації СНАУ, результатом чого повинна стати розробка рекомендацій з його впровадження.

Координатор від Сумського НАУ – к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції О.М.Замора.

Більше інформації:

Політика Сумського НАУ у сфері якості вищої освіти

Результати конкурсу міні-грантів для студентів та аспірантів СНАУ

Корисні документи:

Основні заходи в рамках проекту заплановані на 2016 рік.

Детально про проект

Звіт Сумського НАУ «Організація навчального процесу у відповідності до вимог Болонського процесу», 2016

Сертифікат із впровадження першого Болонського принципу