Програма КА2 забезпечує можливості співпраці задля обміну інноваціями та найкращими практиками, що спрямовані на модернізацію та посилення потенціалу освіти, навчання та молоді.

У рамках програми передбачені п’ять основних заходів:

Сумський національний аграрний університет охоче приймає участь у проєктах з розвитку потенціалу вищої освіти та має на меті поширення інновацій та модернізації в рамках стратегічного партнерства.

Більше корисної інформації про КА2 за посиланнями:

Національний Еразмус+офіс–Україна
Офіційний сайт Еразмус+